Videsa 6 Tv Schedules

  Sat 24/Aug
 • 10:30 Morning Vibe

  Children

 • 10:50 Sinhala

  Children

 • 11:30 Tamil

  Children

 • 12:10 Civics

  Children

 • 12:50 English

  Children

 • 13:31 History

  Children

 • 14:11 Maths

  Children

 • 14:52 PTS

  Children

 • 15:32 Science

  Children

 • 16:11 Morning Vibe

  Children

 • 16:31 Sinhala

  Children

 • 17:11 Tamil

  Children

 • 17:51 Civics

  Children

 • 18:32 English

  Children

 • 19:12 History

  Children

 • 19:52 Maths

  Children

 • 20:33 PTS

  Children

 • 21:13 Science

  Children

 • 21:53 Morning Vibe

  Children

 • 22:13 Sinhala

  Children

 • 22:53 Tamil

  Children

 • 23:33 Civics

  Children

  Sun 25/Aug
 • 00:13 English

  Children

 • 00:54 History

  Children

 • 01:34 Maths

  Children

 • 02:14 PTS

  Children

 • 02:54 Science

  Children

 • 03:34 Morning Vibe

  Children

 • 03:54 Videsa-Color-Bar

  Children

 • 04:00 National

  Children

 • 04:02 Pirith-Out

  TV Show

 • 04:49 History

  Children

 • 05:29 Maths

  Children

 • 06:10 PTS

  Children

 • 06:50 Science

  Children

 • 07:29 Morning Vibe

  Children

 • 07:50 Geography

  Children

 • 08:30 Health

  Children

 • 09:10 History

  Children

 • 09:50 Maths

  Children

 • 10:30 Morning Vibe

  Children

 • 10:50 PTS

  Children

 • 11:30 Science

  Children

 • 12:10 Sinhala

  Children

 • 12:50 Tamil

  Children

 • 13:31 Geography

  Children

 • 14:11 Health

  Children

 • 14:51 History

  Children

 • 15:31 Maths

  Children

 • 16:11 Morning Vibe

  Children

 • 16:31 PTS

  Children

 • 17:11 Science

  Children

 • 17:51 Sinhala

  Children

 • 18:31 Tamil

  Children

 • 19:11 Geography

  Children

 • 19:52 Health

  Children

 • 20:32 History

  Children

 • 21:12 Maths

  Children

 • 21:52 Morning Vibe

  Children

 • 22:12 PTS

  Children

 • 22:52 Science

  Children

 • 23:32 Sinhala

  Children

  Mon 26/Aug
 • 00:12 Tamil

  Children

 • 00:52 Geography

  Children

 • 01:33 Health

  Children

 • 02:13 History

  Children

 • 02:53 Maths

  Children

 • 03:33 Morning Vibe

  Children

 • 03:53 Videsa-Color-Bar

  Children

 • 04:00 National

  Children

 • 04:02 Pirith-Out

  TV Show

 • 04:49 Geography

  Children

 • 05:30 Health

  Children

 • 06:09 History

  Children

 • 06:49 Maths

  Children

 • 07:29 Morning Vibe

  Children

 • 07:50 Civics

  Children

 • 08:30 English

  Children

 • 09:10 Geography

  Children

 • 09:50 Health

  Children

 • 10:30 Morning Vibe

  Children

 • 10:50 History

  Children

 • 11:30 Maths

  Children

 • 12:10 PTS

  Children

 • 12:50 Science

  Children

 • 13:31 Civics

  Children

 • 14:11 English

  Children

 • 14:52 Geography

  Children

 • 15:31 Health

  Children

 • 16:11 Morning Vibe

  Children

 • 16:31 History

  Children

 • 17:11 Maths

  Children

 • 17:51 PTS

  Children

 • 18:31 Science

  Children

 • 19:12 Civics

  Children

 • 19:52 English

  Children

 • 20:33 Geography

  Children

 • 21:12 Health

  Children

 • 21:52 Morning Vibe

  Children

 • 22:12 History

  Children

 • 22:52 Maths

  Children

 • 23:32 PTS

  Children

  Tue 27/Aug
 • 00:13 Science

  Children

 • 00:53 Civics

  Children

 • 01:33 English

  Children

 • 02:14 Geography

  Children

 • 02:53 Health

  Children

 • 03:33 Morning Vibe

  Children

 • 03:53 Videsa-Color-Bar

  Children

 • 04:00 National

  Children

 • 04:02 Pirith-Out

  TV Show

 • 04:49 Civics

  Children

 • 05:30 English

  Children

 • 06:10 Geography

  Children

 • 06:49 Health

  Children

 • 07:29 Morning Vibe

  Children

 • 07:50 Sinhala

  Children

 • 08:30 Tamil

  Children

 • 09:10 Civics

  Children

 • 09:50 English

  Children

 • 10:29 Morning Vibe

  Children

 • 10:49 Geography

  Children

 • 11:29 Health

  Children

 • 12:11 History

  Children

 • 12:52 Maths

  Children

 • 13:30 Sinhala

  Children

 • 14:11 Tamil

  Children

 • 14:51 Civics

  Children

 • 15:30 English

  Children

 • 16:09 Morning Vibe

  Children

 • 16:29 Geography

  Children

 • 17:10 Health

  Children

 • 17:51 History

  Children

 • 18:32 Maths

  Children

 • 19:11 Sinhala

  Children

 • 19:51 Tamil

  Children

 • 20:31 Civics

  Children

 • 21:10 English

  Children

 • 21:50 Morning Vibe

  Children

 • 22:10 Geography

  Children

 • 22:50 Health

  Children

 • 23:32 History

  Children

  Wed 28/Aug
 • 00:13 Maths

  Children

 • 00:51 Sinhala

  Children

 • 01:32 Tamil

  Children

 • 02:12 Civics

  Children

 • 02:51 English

  Children

 • 03:30 Morning Vibe

  Children

 • 03:50 Videsa-Color-Bar

  Children

 • 04:00 National

  Children

 • 04:02 Pirith-Out

  TV Show

 • 04:50 Sinhala

  Children

 • 05:30 Tamil

  Children

 • 06:10 Civics

  Children

 • 06:50 English

  Children

 • 07:29 Morning Vibe

  Children

 • 07:50 PTS

  Children

 • 08:31 Science

  Children

 • 09:11 Sinhala

  Children

 • 09:49 Tamil

  Children

 • 10:30 Morning Vibe

  Children

 • 10:51 Civics

  Children

 • 11:30 English

  Children

 • 12:11 Geography

  Children

 • 12:50 Health

  Children

 • 13:32 PTS

  Children

 • 14:13 Science

  Children

 • 14:53 Sinhala

  Children

 • 15:31 Tamil

  Children

 • 16:13 Morning Vibe

  Children

 • 16:33 Civics

  Children

 • 17:12 English

  Children

 • 17:53 Geography

  Children

 • 18:32 Health

  Children

 • 19:14 PTS

  Children

 • 19:56 Science

  Children

 • 20:35 Sinhala

  Children

 • 21:13 Tamil

  Children

 • 21:55 Morning Vibe

  Children

 • 22:15 Civics

  Children

 • 22:54 English

  Children

 • 23:35 Geography

  Children

  Thu 29/Aug
 • 00:14 Health

  Children

 • 00:56 Sinhala

  Children

 • 01:37 Tamil

  Children

 • 02:17 Civics

  Children

 • 02:56 English

  Children

 • 03:35 Morning Vibe

  Children

 • 03:55 Videsa-Color-Bar

  Children

 • 04:00 National

  Children

 • 04:02 Pirith-Out

  TV Show

 • 04:49 PTS

  Children

 • 05:30 Sciencer

  Children

 • 06:10 Sinhala

  Children

 • 06:50 Tamil

  Children

 • 07:29 Morning Vibe

  Children

 • 07:50 History

  Children

 • 08:30 Maths

  Children

 • 09:10 PTS

  Children

 • 09:50 Science

  Children

 • 10:30 Morning Vibe

  Children

 • 10:50 Sinhala

  Children

 • 11:30 Tamil

  Children

 • 12:10 Civics

  Children

 • 12:50 English

  Children

 • 13:31 History

  Children

 • 14:11 Maths

  Children

 • 14:52 PTS

  Children

 • 15:32 Science

  Children

 • 16:11 Morning Vibe

  Children

 • 16:31 Sinhala

  Children

 • 17:11 Tamil

  Children

 • 17:51 Civics

  Children

 • 18:32 English

  Children

 • 19:12 History

  Children

 • 19:52 Maths

  Children

 • 20:33 PTS

  Children

 • 21:13 Science

  Children

 • 21:53 Morning Vibe

  Children

 • 22:13 Sinhala

  Children

 • 22:53 Tamil

  Children

 • 23:33 Civics

  Children