Star Plus Tv Schedules

  Sun 26/May
 • 17:00 Dance+

  TV Show

 • 18:30 Nazar - Kahani Ab Tak

  TV Show

 • 20:15 Laughter Challenge - Joke Sabha

  TV Show

 • 21:15 Doctor Strange Samay Ka Khel

  Film

  Mon 27/May
 • 00:50 Nazar - Kahani Ab Tak

  TV Show

 • 01:20 Gumrah - The Bloody Ishq Case Files

  TV Show

 • 02:05 Gumrah - The Bloody Ishq Case Files

  TV Show

 • 02:50 Nazar

  TV Show

 • 03:15 Nazar

  TV Show

 • 03:40 Nazar

  TV Show

 • 04:05 Nazar

  TV Show

 • 06:00 Kasautii Zindagii Kay

  TV Show

 • 06:30 Krishna Chali London

  TV Show

 • 07:30 Ye Hai Mohabbatein

  TV Show

 • 09:30 Divya-Drishti

  TV Show

 • 12:00 Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke

  TV Show

 • 14:00 Ek Bhram Sarvagun Sampanna

  TV Show

 • 15:00 Divya-Drishti

  TV Show

 • 15:30 Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke

  TV Show

 • 17:00 Ye Hai Mohabbatein

  TV Show

 • 17:30 Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke

  TV Show

 • 19:30 Dil Toh Happy Hai Ji

  TV Show

 • 20:00 Kasautii Zindagii Kay

  TV Show

 • 20:30 Kullfi Kumarr Bajewala

  TV Show

 • 21:00 Krishna Chali London

  TV Show

 • 21:30 Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

  TV Show

 • 22:00 Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke

  TV Show

 • 22:30 Ye Hai Mohabbatein

  TV Show

 • 23:00 Nazar

  TV Show

 • 23:30 Kasautii Zindagii Kay

  TV Show

 • 00:00 Divya-Drishti

  TV Show

  Tue 28/May
 • 00:00 Divya-Drishti

  TV Show

 • 00:30 Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

  TV Show

 • 01:00 Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke

  TV Show

 • 01:20 Gumrah - The Bloody Ishq Case Files

  TV Show

 • 02:05 Gumrah - The Bloody Ishq Case Files

  TV Show

 • 02:50 Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

  TV Show

 • 03:10 Ye Hai Mohabbatein

  TV Show

 • 03:30 Nazar

  TV Show

 • 04:00 Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke

  TV Show

 • 04:30 Kasautii Zindagii Kay

  TV Show

 • 05:00 Ye Hai Mohabbatein

  TV Show

 • 05:20 Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

  TV Show

 • 05:40 Dil Toh Happy Hai Ji

  TV Show

 • 06:30 Krishna Chali London

  TV Show

 • 07:00 Kasautii Zindagii Kay

  TV Show

 • 07:30 Ye Hai Mohabbatein

  TV Show

 • 08:00 Kullfi Kumarr Bajewala

  TV Show

 • 08:30 Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

  TV Show

 • 09:00 Nazar

  TV Show

 • 09:30 Divya-Drishti

  TV Show

 • 10:00 Kullfi Kumarr Bajewala

  TV Show

 • 10:30 Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

  TV Show

 • 11:00 Kasautii Zindagii Kay

  TV Show

 • 11:30 Nazar

  TV Show

 • 12:00 Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke

  TV Show

 • 12:30 Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

  TV Show

 • 13:00 Kullfi Kumarr Bajewala

  TV Show

 • 13:30 Kasautii Zindagii Kay

  TV Show

 • 14:30 Nazar

  TV Show

 • 15:00 Divya-Drishti

  TV Show

 • 15:30 Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke

  TV Show

 • 17:00 Ye Hai Mohabbatein

  TV Show

 • 17:30 Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke

  TV Show

 • 18:00 Kasautii Zindagii Kay

  TV Show

 • 18:30 Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

  TV Show

 • 19:30 Dil Toh Happy Hai Ji

  TV Show

 • 20:00 Kasautii Zindagii Kay

  TV Show

 • 20:30 Kullfi Kumarr Bajewala

  TV Show

 • 21:00 Krishna Chali London

  TV Show

 • 21:30 Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

  TV Show

 • 22:00 Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke

  TV Show

 • 22:30 Ye Hai Mohabbatein

  TV Show

 • 23:00 Nazar

  TV Show

 • 23:30 Kasautii Zindagii Kay

  TV Show

 • 00:00 Divya-Drishti

  TV Show

  Wed 29/May
 • 00:00 Divya-Drishti

  TV Show

 • 00:30 Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

  TV Show

 • 01:00 Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke

  TV Show

 • 01:20 Gumrah - The Bloody Ishq Case Files

  TV Show

 • 02:05 Gumrah - The Bloody Ishq Case Files

  TV Show

 • 02:50 Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

  TV Show

 • 03:10 Ye Hai Mohabbatein

  TV Show

 • 03:30 Nazar

  TV Show

 • 04:00 Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke

  TV Show

 • 04:30 Kasautii Zindagii Kay

  TV Show

 • 05:00 Ye Hai Mohabbatein

  TV Show

 • 05:20 Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

  TV Show

 • 05:40 Dil Toh Happy Hai Ji

  TV Show

 • 06:30 Krishna Chali London

  TV Show

 • 07:00 Kasautii Zindagii Kay

  TV Show

 • 07:30 Ye Hai Mohabbatein

  TV Show

 • 08:00 Kullfi Kumarr Bajewala

  TV Show

 • 08:30 Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

  TV Show

 • 09:00 Nazar

  TV Show

 • 09:30 Divya-Drishti

  TV Show

 • 10:00 Kullfi Kumarr Bajewala

  TV Show

 • 10:30 Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

  TV Show

 • 11:00 Kasautii Zindagii Kay

  TV Show

 • 11:30 Nazar

  TV Show

 • 12:00 Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke

  TV Show

 • 12:30 Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

  TV Show

 • 13:00 Kullfi Kumarr Bajewala

  TV Show

 • 13:30 Kasautii Zindagii Kay

  TV Show

 • 14:30 Nazar

  TV Show

 • 15:00 Divya-Drishti

  TV Show

 • 15:30 Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke

  TV Show

 • 17:00 Ye Hai Mohabbatein

  TV Show

 • 17:30 Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke

  TV Show

 • 18:00 Kasautii Zindagii Kay

  TV Show

 • 18:30 Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

  TV Show

 • 19:30 Dil Toh Happy Hai Ji

  TV Show

 • 20:00 Kasautii Zindagii Kay

  TV Show

 • 20:30 Kullfi Kumarr Bajewala

  TV Show

 • 21:30 Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

  TV Show

 • 22:00 Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke

  TV Show

 • 22:30 Ye Hai Mohabbatein

  TV Show

 • 23:00 Nazar

  TV Show

 • 23:30 Kasautii Zindagii Kay

  TV Show

 • 00:00 Divya-Drishti

  TV Show

  Thu 30/May
 • 00:00 Divya-Drishti

  TV Show

 • 00:30 Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

  TV Show

 • 01:00 Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke

  TV Show

 • 01:20 Gumrah - The Bloody Ishq Case Files

  TV Show

 • 02:05 Gumrah - The Bloody Ishq Case Files

  TV Show

 • 02:50 Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

  TV Show

 • 03:10 Ye Hai Mohabbatein

  TV Show

 • 03:30 Nazar

  TV Show

 • 04:00 Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke

  TV Show

 • 04:30 Kasautii Zindagii Kay

  TV Show

 • 05:00 Ye Hai Mohabbatein

  TV Show

 • 05:20 Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

  TV Show

 • 05:40 Dil Toh Happy Hai Ji

  TV Show

 • 07:00 Kasautii Zindagii Kay

  TV Show

 • 07:30 Ye Hai Mohabbatein

  TV Show

 • 08:00 Kullfi Kumarr Bajewala

  TV Show

 • 08:30 Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

  TV Show

 • 09:00 Nazar

  TV Show

 • 09:30 Divya-Drishti

  TV Show

 • 10:00 Kullfi Kumarr Bajewala

  TV Show

 • 10:30 Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

  TV Show

 • 11:00 Kasautii Zindagii Kay

  TV Show

 • 11:30 Nazar

  TV Show

 • 12:00 Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke

  TV Show

 • 12:30 Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

  TV Show

 • 13:00 Kullfi Kumarr Bajewala

  TV Show

 • 13:30 Kasautii Zindagii Kay

  TV Show

 • 14:30 Nazar

  TV Show

 • 15:00 Divya-Drishti

  TV Show

 • 15:30 Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke

  TV Show

 • 17:00 Ye Hai Mohabbatein

  TV Show

 • 17:30 Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke

  TV Show

 • 18:00 Kasautii Zindagii Kay

  TV Show

 • 18:30 Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

  TV Show

 • 19:30 Dil Toh Happy Hai Ji

  TV Show

 • 20:00 Kasautii Zindagii Kay

  TV Show

 • 20:30 Kullfi Kumarr Bajewala

  TV Show

 • 21:30 Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

  TV Show

 • 22:00 Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke

  TV Show

 • 22:30 Ye Hai Mohabbatein

  TV Show

 • 23:00 Nazar

  TV Show

 • 23:30 Kasautii Zindagii Kay

  TV Show

 • 00:00 Divya-Drishti

  TV Show

  Fri 31/May
 • 00:00 Divya-Drishti

  TV Show

 • 00:30 Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

  TV Show

 • 01:00 Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke

  TV Show

 • 01:20 Gumrah - The Bloody Ishq Case Files

  TV Show

 • 02:05 Gumrah - The Bloody Ishq Case Files

  TV Show

 • 02:50 Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

  TV Show

 • 03:10 Ye Hai Mohabbatein

  TV Show

 • 03:30 Nazar

  TV Show

 • 04:00 Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke

  TV Show

 • 04:30 Kasautii Zindagii Kay

  TV Show

 • 05:00 Ye Hai Mohabbatein

  TV Show

 • 05:20 Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

  TV Show

 • 05:40 Dil Toh Happy Hai Ji

  TV Show

 • 07:00 Kasautii Zindagii Kay

  TV Show

 • 07:30 Ye Hai Mohabbatein

  TV Show

 • 08:00 Kullfi Kumarr Bajewala

  TV Show

 • 08:30 Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

  TV Show

 • 09:00 Nazar

  TV Show

 • 09:30 Divya-Drishti

  TV Show

 • 10:00 Kullfi Kumarr Bajewala

  TV Show

 • 10:30 Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

  TV Show

 • 11:00 Kasautii Zindagii Kay

  TV Show

 • 11:30 Nazar

  TV Show

 • 12:00 Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke

  TV Show

 • 12:30 Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

  TV Show

 • 13:00 Kullfi Kumarr Bajewala

  TV Show

 • 13:30 Kasautii Zindagii Kay

  TV Show

 • 14:30 Nazar

  TV Show

 • 15:00 Divya-Drishti

  TV Show

 • 15:30 Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke

  TV Show

 • 17:00 Ye Hai Mohabbatein

  TV Show

 • 17:30 Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke

  TV Show

 • 18:00 Kasautii Zindagii Kay

  TV Show

 • 18:30 Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

  TV Show

 • 19:30 Dil Toh Happy Hai Ji

  TV Show

 • 20:00 Kasautii Zindagii Kay

  TV Show

 • 20:30 Kullfi Kumarr Bajewala

  TV Show

 • 21:30 Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

  TV Show

 • 22:00 Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke

  TV Show

 • 22:30 Ye Hai Mohabbatein

  TV Show

 • 23:00 Nazar

  TV Show

 • 23:30 Kasautii Zindagii Kay

  TV Show

 • 00:00 Divya-Drishti

  TV Show