Star Plus Tv Schedules

  Sat 17/Apr
 • 13:30 Mehndi Hai Rachne Waali

  TV Show

 • 14:30 Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin

  TV Show

 • 15:00 Pandya Store

  TV Show

 • 15:30 Shaadi Mubarak

  TV Show

 • 16:00 Shaurya Aur Anokhi Ki Kahani

  TV Show

 • 17:30 Yeh Hai Chahatein

  TV Show

 • 18:00 Anupamaa

  TV Show

 • 19:00 Mehndi Hai Rachne Waali

  TV Show

 • 19:30 Shaadi Mubarak

  TV Show

 • 20:00 Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin

  TV Show

 • 20:40 Imlie

  TV Show

  Sun 18/Apr
 • 00:30 Anupamaa

  TV Show

 • 01:00 Shaurya Aur Anokhi Ki Kahani

  TV Show

 • 01:30 Shaurya Aur Anokhi Ki Kahani

  TV Show

 • 03:00 Shaadi Mubarak

  TV Show

 • 03:30 Shaadi Mubarak

  TV Show

 • 04:00 Awakening With Brahmakumaris

  TV Show

 • 04:30 Yeh Hai Chahatein

  TV Show

 • 05:30 Mehndi Hai Rachne Waali

  TV Show

 • 06:00 Mehndi Hai Rachne Waali

  TV Show

 • 06:30 Shaurya Aur Anokhi Ki Kahani

  TV Show

 • 07:00 Shaurya Aur Anokhi Ki Kahani

  TV Show

 • 08:30 Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

  TV Show

 • 10:00 Anupamaa

  TV Show

 • 10:30 Judwaa 2

  Film

 • 13:00 Jolly LLB

  Film

 • 15:30 Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin

  TV Show

 • 16:10 Imlie

  TV Show

 • 20:00 Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

  TV Show

 • 21:00 Shaurya Aur Anokhi Ki Kahani

  TV Show

 • 21:30 Shaurya Aur Anokhi Ki Kahani

  TV Show

 • 23:30 Anupamaa

  TV Show

 • 00:00 Shaurya Aur Anokhi Ki Kahani

  TV Show

  Mon 19/Apr
 • 00:00 Shaurya Aur Anokhi Ki Kahani

  TV Show

 • 00:30 Imlie

  TV Show

 • 01:10 Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin

  TV Show

 • 02:30 Anupamaa

  TV Show

 • 03:00 Mehndi Hai Rachne Waali

  TV Show

 • 03:30 Shaadi Mubarak

  TV Show

 • 04:00 Awakening With Brahmakumaris

  TV Show

 • 07:30 Anupamaa

  TV Show

 • 08:00 Mehndi Hai Rachne Waali

  TV Show

 • 08:30 Veera

  TV Show

 • 09:30 Shaadi Mubarak

  TV Show

 • 10:00 Shaurya Aur Anokhi Ki Kahani

  TV Show

 • 10:30 Saath Nibhaana Saathiya

  TV Show

 • 13:30 Mehndi Hai Rachne Waali

  TV Show

 • 14:30 Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin

  TV Show

 • 15:30 Shaadi Mubarak

  TV Show

 • 16:00 Shaurya Aur Anokhi Ki Kahani

  TV Show

 • 18:30 Aapki Nazron Ne Samjha

  TV Show

 • 19:00 Mehndi Hai Rachne Waali

  TV Show

 • 19:30 Shaadi Mubarak

  TV Show

 • 20:00 Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin

  TV Show

 • 20:30 Imlie

  TV Show

 • 21:30 Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

  TV Show

 • 22:00 Anupamaa

  TV Show

 • 23:30 Shaadi Mubarak

  TV Show

 • 00:00 Shaurya Aur Anokhi Ki Kahani

  TV Show

  Tue 20/Apr
 • 00:00 Shaurya Aur Anokhi Ki Kahani

  TV Show

 • 00:30 Imlie

  TV Show

 • 01:00 Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin

  TV Show

 • 02:00 Aapki Nazron Ne Samjha

  TV Show

 • 02:30 Anupamaa

  TV Show

 • 03:00 Mehndi Hai Rachne Waali

  TV Show

 • 03:30 Shaadi Mubarak

  TV Show

 • 04:00 Awakening With Brahmakumaris

  TV Show

 • 04:30 Imlie

  TV Show

 • 06:00 Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

  TV Show

 • 07:00 Aapki Nazron Ne Samjha

  TV Show

 • 07:30 Anupamaa

  TV Show

 • 08:00 Mehndi Hai Rachne Waali

  TV Show

 • 08:30 Veera

  TV Show

 • 09:30 Shaadi Mubarak

  TV Show

 • 10:00 Shaurya Aur Anokhi Ki Kahani

  TV Show

 • 13:00 Aapki Nazron Ne Samjha

  TV Show

 • 13:30 Mehndi Hai Rachne Waali

  TV Show

 • 14:00 Imlie

  TV Show

 • 14:30 Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin

  TV Show

 • 15:30 Shaadi Mubarak

  TV Show

 • 17:00 Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

  TV Show

 • 18:00 Anupamaa

  TV Show

 • 18:30 Aapki Nazron Ne Samjha

  TV Show

 • 19:00 Mehndi Hai Rachne Waali

  TV Show

 • 19:30 Shaadi Mubarak

  TV Show

 • 20:00 Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin

  TV Show

 • 20:30 Imlie

  TV Show

 • 21:30 Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

  TV Show

 • 22:00 Anupamaa

  TV Show

 • 23:30 Shaadi Mubarak

  TV Show

  Wed 21/Apr
 • 00:30 Imlie

  TV Show

 • 01:00 Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin

  TV Show

 • 02:00 Aapki Nazron Ne Samjha

  TV Show

 • 02:30 Anupamaa

  TV Show

 • 03:00 Mehndi Hai Rachne Waali

  TV Show

 • 03:30 Shaadi Mubarak

  TV Show

 • 04:00 Awakening With Brahmakumaris

  TV Show

 • 04:30 Imlie

  TV Show

 • 06:00 Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

  TV Show

 • 07:00 Aapki Nazron Ne Samjha

  TV Show

 • 07:30 Anupamaa

  TV Show

 • 08:00 Mehndi Hai Rachne Waali

  TV Show

 • 08:30 Veera

  TV Show

 • 09:00 Veera

  TV Show

 • 09:30 Shaadi Mubarak

  TV Show

 • 13:00 Aapki Nazron Ne Samjha

  TV Show

 • 13:30 Mehndi Hai Rachne Waali

  TV Show

 • 14:00 Imlie

  TV Show

 • 14:30 Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin

  TV Show

 • 15:30 Shaadi Mubarak

  TV Show

 • 17:00 Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

  TV Show

 • 18:00 Anupamaa

  TV Show

 • 18:30 Aapki Nazron Ne Samjha

  TV Show

 • 19:00 Mehndi Hai Rachne Waali

  TV Show

 • 19:30 Shaadi Mubarak

  TV Show

 • 20:00 Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin

  TV Show

 • 20:30 Imlie

  TV Show

 • 21:30 Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

  TV Show

 • 22:00 Anupamaa

  TV Show

 • 23:30 Shaadi Mubarak

  TV Show

  Thu 22/Apr
 • 00:30 Imlie

  TV Show

 • 01:00 Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin

  TV Show

 • 02:00 Aapki Nazron Ne Samjha

  TV Show

 • 02:30 Anupamaa

  TV Show

 • 03:00 Mehndi Hai Rachne Waali

  TV Show

 • 03:30 Shaadi Mubarak

  TV Show

 • 04:00 Awakening With Brahmakumaris

  TV Show

 • 04:30 Imlie

  TV Show

 • 06:00 Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

  TV Show

 • 07:00 Aapki Nazron Ne Samjha

  TV Show

 • 07:30 Anupamaa

  TV Show

 • 08:00 Mehndi Hai Rachne Waali

  TV Show

 • 08:30 Veera

  TV Show

 • 09:00 Veera

  TV Show

 • 09:30 Shaadi Mubarak

  TV Show

 • 10:30 Saath Nibhaana Saathiya

  TV Show

 • 13:00 Aapki Nazron Ne Samjha

  TV Show

 • 13:30 Mehndi Hai Rachne Waali

  TV Show

 • 14:00 Imlie

  TV Show

 • 14:30 Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin

  TV Show

 • 15:30 Shaadi Mubarak

  TV Show

 • 17:00 Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

  TV Show

 • 18:00 Anupamaa

  TV Show

 • 18:30 Aapki Nazron Ne Samjha

  TV Show

 • 19:00 Mehndi Hai Rachne Waali

  TV Show

 • 19:30 Shaadi Mubarak

  TV Show

 • 20:00 Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin

  TV Show

 • 20:30 Imlie

  TV Show

 • 21:30 Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

  TV Show

 • 22:00 Anupamaa

  TV Show

 • 23:30 Shaadi Mubarak

  TV Show