France24 Tv Schedules

  Sat 21/Sep
 • 00:30 News

  News

 • 00:48 Business

  Business and Finance

 • 01:00 News

  News

 • 01:16 Eye On Africa

  News

 • 01:30 News

  News

 • 01:46 Business

  Business and Finance

 • 02:00 News

  News

 • 02:16 Eye On Africa

  News

 • 02:30 News

  News

 • 02:47 Business / Mediawatch

  Business and Finance

 • 03:00 News

  News

 • 03:16 Sports

  Sport

 • 03:21 Focus

  News

 • 03:30 News

  News

 • 03:41 The World This Week

  News

 • 04:02 The World This Week

  News

 • 04:30 News

  News

 • 04:45 Business

  Business and Finance

 • 04:50 Sports

  Sport

 • 05:00 News

  News

 • 05:15 Encore

  TV Show

 • 05:30 News

  News

 • 05:45 Focus

  News

 • 05:50 French Connections

  TV Show

 • 06:00 News

  News

 • 06:15 Eye On Africa

  News

 • 06:30 News

  News

 • 06:41 The World This Week

  News

 • 07:02 The World This Week

  News

 • 07:30 News

  News

 • 07:45 France In Focus

  News

 • 08:00 News

  News

 • 08:15 People And Profit

  Business and Finance

 • 08:30 News

  News

 • 08:45 Eye On Africa

  News

 • 09:00 News

  News

 • 09:15 Encore

  TV Show

 • 09:30 News

  News

 • 09:45 Sports

  Sport

 • 09:51 Fashion

  TV Show

 • 10:00 News

  News

 • 10:15 Across Africa

  News

 • 10:30 News

  News

 • 10:45 Sports

  Sport

 • 10:51 You Are Here

  TV Show

 • 11:00 News

  News

 • 11:15 The Interview

  TV Show

 • 11:30 News

  News

 • 11:40 Sports

  Sport

 • 11:46 Encore

  TV Show

 • 12:00 News

  News

 • 12:10 Revisited

  News

 • 12:30 News

  News

 • 12:45 French Connections

  TV Show

 • 12:51 Sports

  Sport

 • 13:00 News

  News

 • 13:15 People And Profit

  Business and Finance

 • 13:30 News

  News

 • 13:45 The Observers

  News

 • 13:51 You Are Here

  TV Show

 • 14:00 News

  News

 • 14:15 The 51 Percent

  News

 • 14:30 News

  News

 • 14:46 France In Focus

  News

 • 15:00 News

  News

 • 15:15 Encore

  TV Show

 • 15:30 News

  News

 • 15:40 Talking Europe

  News

 • 16:00 News

  News

 • 16:10 Talking Europe

  News

 • 16:30 News

  News

 • 16:45 Reporters Plus

  News

 • 17:13 Across Africa

  News

 • 17:30 News

  News

 • 17:45 Tech 24

  TV Show

 • 18:00 News

  News

 • 18:15 The Interview

  TV Show

 • 18:30 News

  News

 • 18:40 Revisited

  News

 • 19:00 News

  News

 • 19:10 Encore

  TV Show

 • 19:22 Fashion

  TV Show

 • 19:30 News

  News

 • 19:45 Access Asia

  News

 • 20:00 News

  News

 • 20:15 The Observers

  News

 • 20:21 Down To Earth

  News

 • 20:30 News

  News

 • 20:45 The Interview

  TV Show

 • 21:00 News

  News

 • 21:15 The 51 Percent

  News

 • 21:30 News

  News

 • 21:45 Tech 24

  TV Show

 • 22:00 News

  News

 • 22:15 Across Africa

  News

 • 22:30 News

  News

 • 22:45 Sports

  Sport

 • 22:51 Down To Earth

  News

 • 23:00 News

  News

 • 23:15 Encore

  TV Show

 • 23:30 News

  News

 • 23:45 French Connections

  TV Show

 • 23:51 Sports

  Sport

 • 00:00 News

  News

  Sun 22/Sep
 • 00:00 News

  News

 • 00:15 The Interview

  TV Show

 • 00:30 News

  News

 • 00:40 Reporters

  News

 • 01:00 News

  News

 • 01:10 People And Profit

  Business and Finance

 • 01:22 You Are Here

  TV Show

 • 01:30 News

  News

 • 01:40 Talking Europe

  News

 • 02:00 News

  News

 • 02:10 Talking Europe

  News

 • 02:30 News

  News

 • 02:40 Sports

  Sport

 • 02:46 Tech 24

  TV Show

 • 03:00 News

  News

 • 03:10 Revisited

  News

 • 03:30 News

  News

 • 03:45 Sports

  Sport

 • 03:51 Down To Earth

  News

 • 04:00 News

  News

 • 04:15 France In Focus

  News

 • 04:30 News

  News

 • 04:45 Sports

  Sport

 • 04:51 The Observers

  News

 • 05:00 News

  News

 • 05:15 People And Profit

  Business and Finance

 • 05:30 News

  News

 • 05:45 The 51 Percent

  News

 • 06:00 News

  News

 • 06:15 Tech 24

  TV Show

 • 06:30 News

  News

 • 06:45 French Connections

  TV Show

 • 06:51 You Are Here

  TV Show

 • 07:00 News

  News

 • 07:15 Encore

  TV Show

 • 07:30 News

  News

 • 07:45 People And Profit

  Business and Finance

 • 08:00 News

  News

 • 08:15 The Interview

  TV Show

 • 08:30 News

  News

 • 08:40 Revisited

  News

 • 09:00 News

  News

 • 09:10 Access Asia

  News

 • 09:22 Fashion

  TV Show

 • 09:30 News

  News

 • 09:45 Sports

  Sport

 • 09:51 Down To Earth

  News

 • 10:00 News

  News

 • 10:15 Tech 24

  TV Show

 • 10:30 News

  News

 • 10:45 Sports

  Sport

 • 10:51 French Connections

  TV Show

 • 11:00 News

  News

 • 11:15 France In Focus

  News

 • 11:30 News

  News

 • 11:40 Sports

  Sport

 • 11:46 Encore

  TV Show

 • 12:00 News

  News

 • 12:10 Across Africa

  News

 • 12:22 The Observers

  News

 • 12:30 News

  News

 • 12:45 Sports

  Sport

 • 12:51 Fashion

  TV Show

 • 13:00 News

  News

 • 13:15 The 51 Percent

  News

 • 13:30 News

  News

 • 13:40 Reporters

  News

 • 14:00 News

  News

 • 14:10 The Interview

  TV Show

 • 14:22 You Are Here

  TV Show

 • 14:30 News

  News

 • 14:45 Across Africa

  News

 • 15:00 News

  News

 • 15:15 Encore

  TV Show

 • 15:30 News

  News

 • 15:45 People And Profit

  Business and Finance

 • 16:00 News

  News

 • 16:15 Tech 24

  TV Show

 • 16:30 News

  News

 • 16:45 The Observers

  News

 • 16:51 Down To Earth

  News

 • 17:00 News

  News

 • 17:15 The 51 Percent

  News

 • 17:30 News

  News

 • 17:45 French Connections

  TV Show

 • 17:51 Fashion

  TV Show

 • 18:00 News

  News

 • 18:15 France In Focus

  News

 • 18:30 News

  News

 • 18:45 Reporters

  News

 • 19:00 News

  News

 • 19:15 Encore

  TV Show

 • 19:30 News

  News

 • 19:40 Talking Europe

  News

 • 20:00 News

  News

 • 20:10 Talking Europe

  News

 • 20:30 News

  News

 • 20:45 Across Africa

  News

 • 21:00 News

  News

 • 21:15 The Interview

  TV Show

 • 21:30 News

  News

 • 21:40 Reporters

  News

 • 22:00 News

  News

 • 22:10 Tech 24

  TV Show

 • 22:22 French Connections

  TV Show

 • 22:30 News

  News

 • 22:45 People And Profit

  Business and Finance

 • 23:00 News

  News

 • 23:15 Encore

  TV Show

 • 23:30 News

  News

 • 23:45 Sports Sunday

  Sport

 • 00:00 News

  News

  Mon 23/Sep
 • 00:00 News

  News

 • 00:15 The Observers

  News

 • 00:21 You Are Here

  TV Show

 • 00:30 News

  News

 • 00:40 Revisited

  News

 • 01:00 News

  News

 • 01:10 France In Focus

  News

 • 01:22 Down To Earth

  News

 • 01:30 News

  News

 • 01:45 Across Africa

  News

 • 02:00 News

  News

 • 02:15 The 51 Percent

  News

 • 02:30 News

  News

 • 02:40 Sports Sunday

  Sport

 • 02:51 You Are Here

  TV Show

 • 03:00 News

  News

 • 03:10 The Interview

  TV Show

 • 03:22 Fashion

  TV Show

 • 03:30 News

  News

 • 03:45 Sports Sunday

  Sport

 • 04:00 News

  News

 • 04:15 Across Africa

  News

 • 04:30 News

  News

 • 04:45 Sports Sunday

  Sport

 • 05:00 News

  News

 • 05:15 Access Asia

  News

 • 05:30 News

  News

 • 05:40 Reporters

  News

 • 06:00 News

  News

 • 06:10 People And Profit

  Business and Finance

 • 06:22 You Are Here

  TV Show

 • 06:30 News

  News

 • 06:40 Revisited

  News

 • 07:00 News

  News

 • 07:10 Encore

  TV Show

 • 07:22 Fashion

  TV Show

 • 07:30 News

  News

 • 07:40 Talking Europe

  News

 • 08:00 News

  News

 • 08:10 Talking Europe

  News

 • 08:30 News

  News

 • 08:45 The Observers

  News

 • 08:51 Down To Earth

  News

 • 09:00 News

  News

 • 09:15 French Connections

  TV Show

 • 09:21 Fashion

  TV Show

 • 09:30 News

  News

 • 09:46 Business

  Business and Finance

 • 09:50 News

  News

 • 09:55 In The Press

  News

 • 10:00 News

  News

 • 10:16 Focus

  News

 • 10:21 Sports

  Sport

 • 10:30 News

  News

 • 10:48 Business

  Business and Finance

 • 10:52 In The Press

  News

 • 11:00 News

  News

 • 11:16 Global Grid

  News

 • 11:21 Focus

  News

 • 11:30 News

  News

 • 11:47 Business

  Business and Finance

 • 11:52 News

  News

 • 12:00 News

  News

 • 12:10 Perspective

  News

 • 12:16 Focus / Sports

  News

 • 12:26 News

  News

 • 12:30 News

  News

 • 12:47 Business

  Business and Finance

 • 12:52 In The Press

  News

 • 13:00 News

  News

 • 13:16 A La Carte

  TV Show

 • 13:21 Focus

  News

 • 13:30 News

  News

 • 13:45 People And Profit

  Business and Finance

 • 14:00 News

  News

 • 14:16 Sports

  Sport

 • 14:21 Down To Earth

  News

 • 14:30 News

  News

 • 14:45 France In Focus

  News

 • 15:00 News

  News

 • 15:15 Tech 24

  TV Show

 • 15:30 News

  News

 • 15:40 Fashion

  TV Show

 • 15:46 Encore

  TV Show

 • 16:00 News

  News

 • 16:10 Reporters

  News

 • 16:30 News

  News

 • 16:46 News

  News

 • 16:49 Business

  Business and Finance

 • 17:00 News

  News

 • 17:16 In The Press

  News

 • 17:21 News

  News

 • 17:30 News

  News

 • 17:46 Culture Critics

  TV Show

 • 17:51 Sports

  Sport

 • 18:00 News

  News

 • 18:16 Focus

  News

 • 18:21 Sports

  Sport

 • 18:30 News

  News

 • 18:41 Revisited

  News

 • 19:00 News

  News

 • 19:10 The 51 Percent

  News

 • 19:22 French Connections

  TV Show

 • 19:30 News

  News

 • 19:40 Talking Europe

  News

 • 20:00 News

  News

 • 20:10 Talking Europe

  News

 • 20:30 News

  News

 • 20:46 Encore

  TV Show

 • 21:00 News

  News

 • 21:15 Access Asia

  News

 • 21:30 News

  News

 • 22:00 News

  News

 • 22:16 Business

  Business and Finance

 • 22:21 Sports

  Sport

 • 22:30 News

  News

 • 22:40 The Debate

  News

 • 23:02 The Debate

  News

 • 23:30 News

  News

 • 23:46 Business

  Business and Finance

 • 23:51 Sports

  Sport

 • 00:00 News

  News

  Tue 24/Sep
 • 00:00 News

  News

 • 00:21 Focus

  News

 • 00:30 News

  News

 • 00:48 Business

  Business and Finance

 • 01:00 News

  News

 • 01:16 Eye On Africa

  News

 • 01:30 News

  News

 • 01:46 Business

  Business and Finance

 • 02:00 News

  News

 • 02:16 Eye On Africa

  News

 • 02:30 News

  News

 • 02:47 Business / Mediawatch

  Business and Finance

 • 03:00 News

  News

 • 03:16 Sports

  Sport

 • 03:21 Focus

  News

 • 03:30 News

  News

 • 03:41 The Debate

  News

 • 04:02 The Debate

  News

 • 04:30 News

  News

 • 04:45 Business

  Business and Finance

 • 04:50 Sports

  Sport

 • 05:00 News

  News

 • 05:15 Encore

  TV Show

 • 05:30 News

  News

 • 05:45 Focus

  News

 • 05:50 The Observers

  News

 • 06:00 News

  News

 • 06:15 Eye On Africa

  News