Colors Tv Schedules

  Thu 24/Sep
 • 03:30 Naati Pinky Ki Lambi Love Story

  TV Show

 • 04:00 Shakti: Astitva Ke Ehsaas Ki

  TV Show

 • 04:30 Pavitra Bhagya

  TV Show

 • 05:00 Shubharamabh

  TV Show

 • 06:00 Naati Pinky Ki Lambi Love Story

  TV Show

 • 06:30 Barrister Babu

  TV Show

 • 07:00 Shakti: Astitva Ke Ehsaas Ki

  TV Show

 • 08:00 Ishq Mein Marjawan 2

  TV Show

 • 08:30 Om Namah Shivay

  TV Show

 • 09:30 Tum Kaun Piya

  TV Show

 • 10:00 The Great Indian Global Kitchen

  TV Show

 • 10:30 Ishq Mein Marjawan 2

  TV Show

 • 11:30 Shakti: Astitva Ke Ehsaas Ki

  TV Show

 • 12:00 Barrister Babu

  TV Show

 • 12:30 Shubharamabh

  TV Show

 • 13:05 Naati Pinky Ki Lambi Love Story

  TV Show

 • 13:30 Pavitra Bhagya

  TV Show

 • 15:00 Pinjara Khubsurati Ka

  TV Show

 • 15:30 Om Namah Shivay

  TV Show

 • 16:30 Ishq Mein Marjawan 2

  TV Show

 • 17:30 Shakti: Astitva Ke Ehsaas Ki

  TV Show

 • 18:00 Barrister Babu

  TV Show

 • 18:30 Shubharamabh

  TV Show

 • 19:05 Naati Pinky Ki Lambi Love Story

  TV Show

 • 19:30 Pavitra Bhagya

  TV Show

 • 20:00 Tum Kaun Piya

  TV Show

 • 20:30 Pinjara Khubsurati Ka

  TV Show

 • 21:00 Shubharamabh

  TV Show

 • 22:00 Barrister Babu

  TV Show

 • 22:30 Shakti: Astitva Ke Ehsaas Ki

  TV Show

 • 23:00 Ishq Mein Marjawan 2

  TV Show

 • 23:30 Shubharamabh

  TV Show

 • 00:00 Shakti: Astitva Ke Ehsaas Ki

  TV Show

  Fri 25/Sep
 • 00:00 Shakti: Astitva Ke Ehsaas Ki

  TV Show

 • 00:30 Pavitra Bhagya

  TV Show

 • 01:30 Shakti: Astitva Ke Ehsaas Ki

  TV Show

 • 02:00 Pavitra Bhagya

  TV Show

 • 02:30 Naati Pinky Ki Lambi Love Story

  TV Show

 • 03:00 Shubharamabh

  TV Show

 • 03:30 Naati Pinky Ki Lambi Love Story

  TV Show

 • 04:00 Shakti: Astitva Ke Ehsaas Ki

  TV Show

 • 04:30 Pavitra Bhagya

  TV Show

 • 05:00 Shubharamabh

  TV Show

 • 06:00 Naati Pinky Ki Lambi Love Story

  TV Show

 • 06:30 Barrister Babu

  TV Show

 • 07:00 Shakti: Astitva Ke Ehsaas Ki

  TV Show

 • 08:00 Ishq Mein Marjawan 2

  TV Show

 • 08:30 Om Namah Shivay

  TV Show

 • 09:30 Tum Kaun Piya

  TV Show

 • 10:00 The Great Indian Global Kitchen

  TV Show

 • 10:30 Ishq Mein Marjawan 2

  TV Show

 • 11:30 Shakti: Astitva Ke Ehsaas Ki

  TV Show

 • 12:00 Barrister Babu

  TV Show

 • 12:30 Shubharamabh

  TV Show

 • 13:05 Naati Pinky Ki Lambi Love Story

  TV Show

 • 13:30 Pavitra Bhagya

  TV Show

 • 15:00 Pinjara Khubsurati Ka

  TV Show

 • 15:30 Om Namah Shivay

  TV Show

 • 16:30 Ishq Mein Marjawan 2

  TV Show

 • 17:30 Shakti: Astitva Ke Ehsaas Ki

  TV Show

 • 18:00 Barrister Babu

  TV Show

 • 18:30 Shubharamabh

  TV Show

 • 19:05 Naati Pinky Ki Lambi Love Story

  TV Show

 • 19:30 Pavitra Bhagya

  TV Show

 • 20:00 Tum Kaun Piya

  TV Show

 • 20:30 Pinjara Khubsurati Ka

  TV Show

 • 21:00 Shubharamabh

  TV Show

 • 22:00 Barrister Babu

  TV Show

 • 22:30 Shakti: Astitva Ke Ehsaas Ki

  TV Show

 • 23:00 Ishq Mein Marjawan 2

  TV Show

 • 23:30 Shubharamabh

  TV Show

 • 00:00 Shakti: Astitva Ke Ehsaas Ki

  TV Show

  Sat 26/Sep
 • 00:00 Shakti: Astitva Ke Ehsaas Ki

  TV Show

 • 00:30 Pavitra Bhagya

  TV Show

 • 01:30 Shakti: Astitva Ke Ehsaas Ki

  TV Show

 • 02:00 Pavitra Bhagya

  TV Show

 • 03:00 Shubharamabh

  TV Show

 • 03:30 Naati Pinky Ki Lambi Love Story

  TV Show

 • 06:00 Pavitra Bhagya

  TV Show

 • 08:00 Kuch Kuch Hota Hai

  Film

 • 10:30 Ishq Mein Marjawan 2

  TV Show

 • 11:30 Code Red

  TV Show

 • 15:00 Naagin 5

  TV Show

 • 16:00 The Great Indian Global Kitchen

  TV Show

 • 16:30 Ishq Mein Marjawan 2

  TV Show

 • 17:30 Naagin 5

  TV Show

 • 18:30 Movie

  Film

 • 21:30 Tum Kaun Piya

  TV Show

  Sun 27/Sep
 • 01:00 Naati Pinky Ki Lambi Love Story

  TV Show

 • 03:30 Shubharamabh

  TV Show

 • 06:00 Ishq Mein Marjawan 2

  TV Show

 • 08:30 Ajab Prem Ki Ghazab Kahani

  Film

 • 12:00 Code Red

  TV Show

 • 13:00 TBA

  TV Show

 • 15:00 Naagin 5

  TV Show

 • 16:00 The Great Indian Global Kitchen

  TV Show

 • 16:30 Code Red

  TV Show

 • 17:30 Naagin 5

  TV Show

 • 18:30 TBA

  TV Show

 • 20:30 Jagte Raho

  TV Show

 • 21:30 Tum Kaun Piya

  TV Show

 • 22:30 Barrister Babu

  TV Show

  Mon 28/Sep
 • 01:00 Shakti: Astitva Ke Ehsaas Ki

  TV Show

 • 03:30 Naati Pinky Ki Lambi Love Story

  TV Show

 • 04:00 Shakti: Astitva Ke Ehsaas Ki

  TV Show

 • 04:30 Pavitra Bhagya

  TV Show

 • 05:00 Shubharamabh

  TV Show

 • 06:00 Naati Pinky Ki Lambi Love Story

  TV Show

 • 06:30 Barrister Babu

  TV Show

 • 07:00 Shakti: Astitva Ke Ehsaas Ki

  TV Show

 • 08:00 Ishq Mein Marjawan 2

  TV Show

 • 08:30 Om Namah Shivay

  TV Show

 • 09:30 Tum Kaun Piya

  TV Show

 • 10:00 The Great Indian Global Kitchen

  TV Show

 • 10:30 Ishq Mein Marjawan 2

  TV Show

 • 11:30 Shakti: Astitva Ke Ehsaas Ki

  TV Show

 • 12:00 Barrister Babu

  TV Show

 • 12:30 Shubharamabh

  TV Show

 • 13:05 Naati Pinky Ki Lambi Love Story

  TV Show

 • 13:30 Pavitra Bhagya

  TV Show

 • 15:00 Pinjara Khubsurati Ka

  TV Show

 • 15:30 Om Namah Shivay

  TV Show

 • 16:30 Ishq Mein Marjawan 2

  TV Show

 • 17:30 Shakti: Astitva Ke Ehsaas Ki

  TV Show

 • 18:00 Barrister Babu

  TV Show

 • 18:30 Shubharamabh

  TV Show

 • 19:05 Naati Pinky Ki Lambi Love Story

  TV Show

 • 19:30 Pavitra Bhagya

  TV Show

 • 20:00 Tum Kaun Piya

  TV Show

 • 20:30 Pinjara Khubsurati Ka

  TV Show

 • 21:00 Shubharamabh

  TV Show

 • 22:00 Barrister Babu

  TV Show

 • 22:30 Shakti: Astitva Ke Ehsaas Ki

  TV Show

 • 23:00 Ishq Mein Marjawan 2

  TV Show

 • 23:30 Shubharamabh

  TV Show

 • 00:00 Shakti: Astitva Ke Ehsaas Ki

  TV Show

  Tue 29/Sep
 • 00:00 Shakti: Astitva Ke Ehsaas Ki

  TV Show

 • 00:30 Pavitra Bhagya

  TV Show

 • 01:30 Shakti: Astitva Ke Ehsaas Ki

  TV Show

 • 02:00 Pavitra Bhagya

  TV Show

 • 02:30 Naati Pinky Ki Lambi Love Story

  TV Show

 • 03:00 Shubharamabh

  TV Show

 • 03:30 Naati Pinky Ki Lambi Love Story

  TV Show

 • 04:00 Shakti: Astitva Ke Ehsaas Ki

  TV Show

 • 04:30 Pavitra Bhagya

  TV Show

 • 05:00 Shubharamabh

  TV Show

 • 06:00 Naati Pinky Ki Lambi Love Story

  TV Show

 • 06:30 Barrister Babu

  TV Show

 • 07:00 Shakti: Astitva Ke Ehsaas Ki

  TV Show

 • 08:00 Ishq Mein Marjawan 2

  TV Show

 • 08:30 Om Namah Shivay

  TV Show

 • 09:30 Tum Kaun Piya

  TV Show

 • 10:00 The Great Indian Global Kitchen

  TV Show

 • 10:30 Ishq Mein Marjawan 2

  TV Show

 • 11:30 Shakti: Astitva Ke Ehsaas Ki

  TV Show

 • 12:00 Barrister Babu

  TV Show

 • 12:30 Shubharamabh

  TV Show

 • 13:05 Naati Pinky Ki Lambi Love Story

  TV Show

 • 13:30 Pavitra Bhagya

  TV Show

 • 15:00 Pinjara Khubsurati Ka

  TV Show

 • 15:30 Om Namah Shivay

  TV Show

 • 16:30 Ishq Mein Marjawan 2

  TV Show

 • 17:30 Shakti: Astitva Ke Ehsaas Ki

  TV Show

 • 18:00 Barrister Babu

  TV Show

 • 18:30 Shubharamabh

  TV Show

 • 19:05 Naati Pinky Ki Lambi Love Story

  TV Show

 • 19:30 Pavitra Bhagya

  TV Show

 • 20:00 Tum Kaun Piya

  TV Show

 • 20:30 Pinjara Khubsurati Ka

  TV Show

 • 21:00 Shubharamabh

  TV Show

 • 22:00 Barrister Babu

  TV Show

 • 22:30 Shakti: Astitva Ke Ehsaas Ki

  TV Show

 • 23:00 Ishq Mein Marjawan 2

  TV Show

 • 23:30 Shubharamabh

  TV Show

 • 00:00 Shakti: Astitva Ke Ehsaas Ki

  TV Show