Colors Tamil Tv Schedules

  Sat 17/Apr
 • 13:00 Eli

  Film

 • 16:00 Vandhathu Neeya

  TV Show

 • 16:30 Vandhathu Neeya

  TV Show

 • 17:00 Vandhathu Neeya

  TV Show

 • 17:30 Vandhathu Neeya

  TV Show

 • 18:00 Vandhathu Neeya

  TV Show

 • 18:30 Vandhathu Neeya

  TV Show

 • 19:30 Amman

  TV Show

 • 20:00 Amman

  TV Show

 • 20:30 Idhayathai Thirudathey

  TV Show

 • 21:00 Idhayathai Thirudathey

  TV Show

 • 21:30 Sillunu Oru Kaadhal

  TV Show

 • 22:00 Sillunu Oru Kaadhal

  TV Show

 • 22:30 Idhayathai Thirudathey

  TV Show

 • 23:00 Idhayathai Thirudathey

  TV Show

 • 23:30 Amman

  TV Show

 • 00:00 Amman

  TV Show

  Sun 18/Apr
 • 00:00 Amman

  TV Show

 • 00:30 Vandhathu Neeya

  TV Show

 • 01:00 Vandhathu Neeya

  TV Show

 • 01:30 Vandhathu Neeya

  TV Show

 • 02:00 Vandhathu Neeya

  TV Show

 • 02:30 Vandhathu Neeya

  TV Show

 • 03:00 Vandhathu Neeya

  TV Show

 • 03:30 Amman

  TV Show

 • 04:00 Amman

  TV Show

 • 04:30 Vandhathu Neeya

  TV Show

 • 05:00 Shri Venkateswara Suprabhatam

  TV Show

 • 05:30 Kandha Sashti Kavasam

  TV Show

 • 06:00 Kaakkum Deivam Kali

  TV Show

 • 06:30 Sangadam Theerkum Saneeswaran

  TV Show

 • 07:30 Colors Sunday Kondattam

  TV Show

 • 09:00 Colors Sunday Kondattam

  TV Show

 • 10:30 Kung Fu Hustle

  Film

 • 15:30 K.G.F: Chapter 1

  Film

 • 19:00 Colors Sunday Kondattam

  TV Show

 • 20:30 Colors Sunday Kondattam

  TV Show

 • 22:00 Resident Evil: Afterlife

  Film

  Mon 19/Apr
 • 05:00 Shri Venkateswara Suprabhatam

  TV Show

 • 05:30 Kandha Sashti Kavasam

  TV Show

 • 06:00 Amman

  TV Show

 • 06:30 Amman

  TV Show

 • 07:00 Kaakkum Deivam Kali

  TV Show

 • 08:30 Sangadam Theerkum Saneeswaran

  TV Show

 • 09:30 Vandhathu Neeya

  TV Show

 • 10:00 Idhayathai Thirudathey

  TV Show

 • 10:30 Idhayathai Thirudathey

  TV Show

 • 11:00 Amman

  TV Show

 • 11:30 Amman

  TV Show

 • 12:00 Sillunu Oru Kaadhal

  TV Show

 • 12:30 Sillunu Oru Kaadhal

  TV Show

 • 13:00 Vandhathu Neeya

  TV Show

 • 18:30 Vandhathu Neeya

  TV Show

 • 19:00 Idhayathai Thirudathey

  TV Show

 • 19:30 Idhayathai Thirudathey

  TV Show

 • 20:00 Idhayathai Thirudathey

  TV Show

 • 20:30 Idhayathai Thirudathey

  TV Show

 • 21:00 Idhayathai Thirudathey

  TV Show

 • 21:30 Sillunu Oru Kaadhal

  TV Show

 • 22:00 Sillunu Oru Kaadhal

  TV Show

 • 22:30 Idhayathai Thirudathey

  TV Show

 • 23:00 Idhayathai Thirudathey

  TV Show

 • 23:30 Idhayathai Thirudathey

  TV Show

 • 00:00 Idhayathai Thirudathey

  TV Show

  Tue 20/Apr
 • 00:00 Idhayathai Thirudathey

  TV Show

 • 00:30 Idhayathai Thirudathey

  TV Show

 • 01:00 Vandhathu Neeya

  TV Show

 • 03:30 Amman

  TV Show

 • 04:00 Amman

  TV Show

 • 04:30 Vandhathu Neeya

  TV Show

 • 05:00 Shri Venkateswara Suprabhatam

  TV Show

 • 05:30 Kandha Sashti Kavasam

  TV Show

 • 06:00 Amman

  TV Show

 • 06:30 Amman

  TV Show

 • 07:00 Kaakkum Deivam Kali

  TV Show

 • 08:30 Sangadam Theerkum Saneeswaran

  TV Show

 • 09:30 Sillunu Oru Kaadhal

  TV Show

 • 10:00 Sillunu Oru Kaadhal

  TV Show

 • 10:30 Idhayathai Thirudathey

  TV Show

 • 11:00 Idhayathai Thirudathey

  TV Show

 • 11:30 Idhayathai Thirudathey

  TV Show

 • 12:00 Idhayathai Thirudathey

  TV Show

 • 12:30 Idhayathai Thirudathey

  TV Show

 • 13:00 Idhayathai Thirudathey

  TV Show

 • 13:30 Idhayathai Thirudathey

  TV Show

 • 14:00 Idhayathai Thirudathey

  TV Show

 • 14:30 Idhayathai Thirudathey

  TV Show

 • 15:00 Idhayathai Thirudathey

  TV Show

 • 18:30 Vandhathu Neeya

  TV Show

 • 19:30 Amman

  TV Show

 • 20:00 Amman

  TV Show

 • 20:30 Idhayathai Thirudathey

  TV Show

 • 21:00 Idhayathai Thirudathey

  TV Show

 • 21:30 Sillunu Oru Kaadhal

  TV Show

 • 22:00 Sillunu Oru Kaadhal

  TV Show

 • 22:30 Idhayathai Thirudathey

  TV Show

 • 23:00 Idhayathai Thirudathey

  TV Show

 • 23:30 Amman

  TV Show

 • 00:00 Amman

  TV Show

  Wed 21/Apr
 • 00:00 Amman

  TV Show

 • 03:30 Amman

  TV Show

 • 04:00 Amman

  TV Show

 • 04:30 Vandhathu Neeya

  TV Show

 • 05:00 Shri Venkateswara Suprabhatam

  TV Show

 • 05:30 Kandha Sashti Kavasam

  TV Show

 • 06:00 Amman

  TV Show

 • 06:30 Amman

  TV Show

 • 07:30 Sangadam Theerkum Saneeswaran

  TV Show

 • 08:30 Sangadam Theerkum Saneeswaran

  TV Show

 • 09:30 Vandhathu Neeya

  TV Show

 • 10:00 Idhayathai Thirudathey

  TV Show

 • 10:30 Idhayathai Thirudathey

  TV Show

 • 11:00 Amman

  TV Show

 • 11:30 Amman

  TV Show

 • 12:00 Sillunu Oru Kaadhal

  TV Show

 • 12:30 Sillunu Oru Kaadhal

  TV Show

 • 13:00 Vandhathu Neeya

  TV Show

 • 13:30 Mellisai Mannarai - Ninaithale Inikkum

  TV Show

 • 18:30 Vandhathu Neeya

  TV Show

 • 19:30 Amman

  TV Show

 • 20:00 Amman

  TV Show

 • 20:30 Idhayathai Thirudathey

  TV Show

 • 21:00 Idhayathai Thirudathey

  TV Show

 • 21:30 Sillunu Oru Kaadhal

  TV Show

 • 22:00 Sillunu Oru Kaadhal

  TV Show

 • 22:30 Idhayathai Thirudathey

  TV Show

 • 23:00 Idhayathai Thirudathey

  TV Show

 • 23:30 Amman

  TV Show

 • 00:00 Amman

  TV Show

  Thu 22/Apr
 • 00:00 Amman

  TV Show

 • 03:30 Amman

  TV Show

 • 04:00 Amman

  TV Show

 • 04:30 Vandhathu Neeya

  TV Show

 • 05:00 Shri Venkateswara Suprabhatam

  TV Show

 • 05:30 Kandha Sashti Kavasam

  TV Show

 • 06:00 Vetri Vinayakar

  TV Show

 • 08:30 Sangadam Theerkum Saneeswaran

  TV Show

 • 09:30 Vandhathu Neeya

  TV Show

 • 10:00 Idhayathai Thirudathey

  TV Show

 • 10:30 Idhayathai Thirudathey

  TV Show

 • 11:00 Amman

  TV Show

 • 11:30 Amman

  TV Show

 • 12:00 Sillunu Oru Kaadhal

  TV Show

 • 12:30 Sillunu Oru Kaadhal

  TV Show

 • 13:00 Vandhathu Neeya

  TV Show

 • 13:30 Mellisai Mannarai - Ninaithale Inikkum

  TV Show

 • 18:30 Vandhathu Neeya

  TV Show

 • 19:30 Amman

  TV Show

 • 20:00 Amman

  TV Show

 • 20:30 Idhayathai Thirudathey

  TV Show

 • 21:00 Idhayathai Thirudathey

  TV Show

 • 21:30 Sillunu Oru Kaadhal

  TV Show

 • 22:00 Sillunu Oru Kaadhal

  TV Show

 • 22:30 Idhayathai Thirudathey

  TV Show

 • 23:00 Idhayathai Thirudathey

  TV Show

 • 23:30 Amman

  TV Show

 • 00:00 Amman

  TV Show