ADA DERANA 24 Tv Schedules

  Sat 30/May
 • 14:20 Unseen

  News

 • 14:30 Press Box

  News

 • 15:00 News Update

  News

 • 15:30 Press Box

  News

 • 16:00 News Update

  News

 • 16:30 Press Box

  News

 • 17:00 News Update

  News

 • 17:30 Siwdesa

  News

 • 18:00 News Update

  News

 • 18:05 Big Focus Full

  News

 • 19:00 At Hyde Park

  TV Show

 • 20:00 Prime Time News

  News

 • 20:30 World Report

  News

 • 21:00 First At 9

  News

 • 21:35 World News

  News

 • 22:00 News

  News

 • 22:30 Aluth Parlimenthuwa

  TV Show

 • 23:00 Aluth Parlimenthuwa

  TV Show

 • 23:30 Aluth Parlimenthuwa

  TV Show

  Sun 31/May
 • 00:30 10 PM News

  News

 • 01:00 At Hyde Park

  TV Show

 • 02:00 Big Focus Full

  News

 • 03:00 Open Mic

  TV Show

 • 04:00 Press Box

  News

 • 04:30 Lokaya Mix

  TV Show

 • 05:03 World Report

  News

 • 05:30 10 PM News

  News

 • 06:00 First At 9

  News

 • 06:30 Derana Aruna

  News

 • 07:30 Lokaya Saha Lokayo

  TV Show

 • 08:00 News

  News

 • 08:30 Big Focus Short

  News

 • 09:00 News

  News

 • 09:20 Unseen

  News

 • 09:30 Vanitha... Live

  TV Show

 • 10:00 News

  News

 • 10:20 Unseen

  News

 • 10:30 World Report

  News

 • 11:00 News

  News

 • 11:30 Big Focus

  News

 • 12:30 Lunch Time News

  News

 • 13:00 Saru Derana

  TV Show

 • 14:00 News Update

  News

 • 14:20 Unseen

  News

 • 14:30 Big Focus Short

  News

 • 15:00 News Update

  News

 • 15:30 Press Box

  News

 • 16:00 News Update

  News

 • 16:30 Press Box

  News

 • 17:00 News Update

  News

 • 17:30 Siwdesa

  News

 • 18:00 News Update

  News

 • 18:05 Big Focus Full

  News

 • 19:00 Get Real

  TV Show

 • 20:00 Prime Time News

  News

 • 20:30 World Report

  News

 • 21:00 First At 9

  News

 • 21:35 World News

  News

 • 22:00 News

  News

 • 22:30 Waada Pitiya

  TV Show

 • 23:00 Waada Pitiya

  TV Show

 • 23:30 Waada Pitiya

  TV Show

  Mon 01/Jun
 • 00:30 10 PM News

  News

 • 01:00 Get Real

  TV Show

 • 02:00 Big Focus Full

  News

 • 03:00 Saru Derana

  TV Show

 • 04:00 Press Box

  News

 • 04:30 Lokaya Mix

  TV Show

 • 05:03 World Report

  News

 • 05:30 10 PM News

  News

 • 06:00 First At 9

  News

 • 06:30 Derana Aruna Live

  News

 • 07:30 Lokaya Saha Lokayo

  TV Show

 • 08:00 News Update

  News

 • 08:30 Big Focus Short

  News

 • 09:00 News Update

  News

 • 09:20 Unseen

  News

 • 09:30 Siwdesa

  News

 • 10:00 News Update

  News

 • 10:20 Unseen

  News

 • 10:30 World Report Live

  News

 • 11:00 News Update

  News

 • 11:20 Unseen

  News

 • 11:30 Big Focus Live

  News

 • 12:30 Mid Day News

  News

 • 13:00 Challenge

  News

 • 13:30 Challenge

  News

 • 14:00 News Update

  News

 • 14:30 Press Box

  News

 • 15:00 News Update

  News

 • 15:30 World Report

  News

 • 16:00 News Update

  News

 • 16:30 Press Box

  News

 • 17:00 News Update

  News

 • 17:30 Siwdesa

  News

 • 18:00 News Update

  News

 • 18:10 World Report

  News

 • 18:30 Big Focus Short

  News

 • 19:00 Get Real

  TV Show

 • 19:30 Get Real

  TV Show

 • 20:00 Prime Time News

  News

 • 20:30 Press Box

  News

 • 21:00 First At 9

  News

 • 21:35 World News

  News

 • 22:00 News Late Night

  News

 • 22:30 Big Focus Full

  News

 • 23:00 Big Focus Full

  News

 • 23:30 Press Box

  News

 • 00:00 Siwdesa

  News

  Tue 02/Jun
 • 00:00 Siwdesa

  News

 • 00:30 10 PM News

  News

 • 01:00 Get Real

  TV Show

 • 01:30 Get Real

  TV Show

 • 02:00 Lokaya

  TV Show

 • 02:30 Challenge

  News

 • 03:00 Challenge

  News

 • 03:30 Press Box

  News

 • 04:00 10 PM News

  News

 • 04:30 World Report

  News

 • 05:00 Siwdesa

  News

 • 05:30 10 PM News

  News

 • 06:00 First At 9

  News

 • 06:30 Derana Aruna Live

  News

 • 07:30 Lokaya Saha Lokayo

  TV Show

 • 08:00 News Update

  News

 • 08:30 Big Focus Short

  News

 • 09:00 News Update

  News

 • 09:20 Unseen

  News

 • 09:30 Siwdesa

  News

 • 10:00 News Update

  News

 • 10:20 Unseen

  News

 • 10:30 World Report Live

  News

 • 11:00 News Update

  News

 • 11:20 Unseen

  News

 • 11:30 Big Focus Live

  News

 • 12:30 Mid Day News

  News

 • 13:00 Challenge

  News

 • 13:30 Challenge

  News

 • 14:00 News Update

  News

 • 14:30 Press Box

  News

 • 15:00 News Update

  News

 • 15:30 World Report

  News

 • 16:00 News Update

  News

 • 16:30 Press Box

  News

 • 17:00 News Update

  News

 • 17:30 Siwdesa

  News

 • 18:00 News Update

  News

 • 18:10 World Report

  News

 • 18:30 Big Focus Short

  News

 • 19:00 Get Real

  TV Show

 • 19:30 Get Real

  TV Show

 • 20:00 Prime Time News

  News

 • 20:30 Press Box

  News

 • 21:00 First At 9

  News

 • 21:35 World News

  News

 • 22:00 News Late Night

  News

 • 22:30 Big Focus Full

  News

 • 23:00 Big Focus Full

  News

 • 23:30 Press Box

  News

 • 00:00 Siwdesa

  News

  Wed 03/Jun
 • 00:00 Siwdesa

  News

 • 00:30 10 PM News

  News

 • 01:00 Get Real

  TV Show

 • 01:30 Get Real

  TV Show

 • 02:00 Lokaya

  TV Show

 • 02:30 Challenge

  News

 • 03:00 Challenge

  News

 • 03:30 Press Box

  News

 • 04:00 10 PM News

  News

 • 04:30 World Report

  News

 • 05:00 Siwdesa

  News

 • 05:30 10 PM News

  News

 • 06:00 First At 9

  News

 • 06:30 Derana Aruna Live

  News

 • 07:30 Lokaya Saha Lokayo

  TV Show

 • 08:00 News Update

  News

 • 08:30 Big Focus Short

  News

 • 09:00 News Update

  News

 • 09:20 Unseen

  News

 • 09:30 Siwdesa

  News

 • 10:00 News Update

  News

 • 10:20 Unseen

  News

 • 10:30 World Report Live

  News

 • 11:00 News Update

  News

 • 11:20 Unseen

  News

 • 11:30 Big Focus Live

  News

 • 12:30 Mid Day News

  News

 • 13:00 Challenge

  News

 • 13:30 Challenge

  News

 • 14:00 News Update

  News

 • 14:30 Press Box

  News

 • 15:00 News Update

  News

 • 15:30 World Report

  News

 • 16:00 News Update

  News

 • 16:30 Press Box

  News

 • 17:00 News Update

  News

 • 17:30 Siwdesa

  News

 • 18:00 News Update

  News

 • 18:10 World Report

  News

 • 18:30 Big Focus Short

  News

 • 19:00 Gen XYZ

  News

 • 19:30 Gen XYZ

  News

 • 20:00 Prime Time News

  News

 • 20:30 Press Box

  News

 • 21:00 First At 9

  News

 • 21:35 World News

  News

 • 22:00 News Late Night

  News

 • 22:30 Aluth Parlimenthuwa

  TV Show

 • 23:00 Aluth Parlimenthuwa

  TV Show

 • 23:30 Aluth Parlimenthuwa

  TV Show

  Thu 04/Jun
 • 00:30 10 PM News

  News

 • 01:00 Gen XYZ

  News

 • 01:30 Gen XYZ

  News

 • 02:00 Lokaya

  TV Show

 • 02:30 Big Focus Full

  News

 • 03:00 Big Focus Full

  News

 • 03:30 Press Box

  News

 • 04:00 10 PM News

  News

 • 04:30 World Report

  News

 • 05:00 Siwdesa

  News

 • 05:30 10 PM News

  News

 • 06:00 First At 9

  News

 • 06:30 Derana Aruna Live

  News

 • 07:30 Lokaya Saha Lokayo

  TV Show

 • 08:00 News Update

  News

 • 08:30 Big Focus Short

  News

 • 09:00 News Update

  News

 • 09:20 Unseen

  News

 • 09:30 Siwdesa

  News

 • 10:00 News Update

  News

 • 10:20 Kacha Kacha

  TV Show

 • 10:30 World Report Live

  News

 • 11:00 News Update

  News

 • 11:20 Unseen

  News

 • 11:30 Big Focus Live

  News

 • 12:30 Mid Day News

  News

 • 13:00 Gen XYZ

  News

 • 13:30 Challenge

  News

 • 14:00 News Update

  News

 • 14:30 Press Box

  News

 • 15:00 News Update

  News

 • 15:30 World Report

  News

 • 16:00 News Update

  News

 • 16:30 Press Box

  News

 • 17:00 News Update

  News

 • 17:30 Siwdesa

  News

 • 18:00 News Update

  News

 • 18:10 World Report

  News

 • 18:30 Big Focus Short

  News

 • 19:00 Get Real

  TV Show

 • 19:30 Get Real

  TV Show

 • 20:00 Prime Time News

  News

 • 20:30 Press Box

  News

 • 21:00 First At 9

  News

 • 21:35 World News

  News

 • 22:00 News Late Night

  News

 • 22:30 360

  TV Show

 • 23:00 360

  TV Show

 • 23:30 360

  TV Show