ADA DERANA 24 Tv Schedules

  Sun 26/May
 • 13:00 360

  TV Show

 • 13:30 360

  TV Show

 • 14:00 News Update

  News

 • 14:20 Unseen

  News

 • 14:30 360

  TV Show

 • 15:00 News Update

  News

 • 15:20 Unseen

  News

 • 15:30 Press Box

  News

 • 16:00 News Update

  News

 • 16:30 Any Thing But

  News

 • 17:00 News Update

  News

 • 17:30 Kacha Kacha

  TV Show

 • 18:00 News Update

  News

 • 18:05 Travel with Chathura

  TV Show

 • 18:30 Puls.lk

  News

 • 19:00 Insight

  News

 • 19:30 Insight

  News

 • 20:00 Prime Time News

  News

 • 20:30 Arround The World

  News

 • 21:00 English News

  News

 • 21:35 Showbiz Tonight

  TV Show

 • 22:00 News

  News

 • 22:30 Waada Pitiya

  TV Show

 • 23:00 Waada Pitiya

  TV Show

 • 23:30 Waada Pitiya

  TV Show

 • 00:00 Mathi Sabaya

  TV Show

  Mon 27/May
 • 00:00 Mathi Sabaya

  TV Show

 • 00:30 10 PM News

  News

 • 01:00 Sports Programme

  Sport

 • 01:30 Siwdesa

  News

 • 02:00 Lokaya

  TV Show

 • 02:30 Press Box

  News

 • 03:00 Press Box

  News

 • 03:30 Biz Journal

  Business and Finance

 • 04:00 10 PM News

  News

 • 04:30 Arround The World

  News

 • 05:00 Siwdesa

  News

 • 05:30 10 PM News

  News

 • 06:00 English News

  News

 • 06:30 Derana Aruna

  News

 • 07:30 Lokaya Saha Lokayo

  TV Show

 • 08:00 News

  News

 • 08:30 Card News

  News

 • 09:00 News

  News

 • 09:20 Unseen

  News

 • 09:30 Card News

  News

 • 10:00 News

  News

 • 10:20 Unseen

  News

 • 10:30 Around The World Live

  News

 • 11:00 News

  News

 • 12:00 News

  News

 • 12:05 Siwdesa

  News

 • 12:30 Lunch Time News

  News

 • 13:00 Insight

  News

 • 13:30 Insight

  News

 • 14:00 News Update

  News

 • 14:20 Unseen

  News

 • 14:30 Janapathi Dinapotha

  News

 • 15:00 News Update

  News

 • 15:20 Unseen

  News

 • 15:30 Press Box

  News

 • 16:00 News Update

  News

 • 16:30 Weekend Flashback

  News

 • 17:00 News Update

  News

 • 17:30 Celinco

  TV Show

 • 18:00 News Update

  News

 • 18:05 Biz Journal

  Business and Finance

 • 18:30 Puls.lk

  News

 • 19:00 At Hyde Park

  TV Show

 • 19:30 At Hyde Park

  TV Show

 • 20:00 Prime Time News

  News

 • 20:30 Arround The World

  News

 • 21:00 English News

  News

 • 21:35 Travel with Chathura

  TV Show

 • 22:00 News

  News

 • 22:30 Aluth Parlimenthuwa

  TV Show

 • 23:00 Aluth Parlimenthuwa

  TV Show

 • 23:30 Aluth Parlimenthuwa

  TV Show

 • 00:00 360

  TV Show

  Tue 28/May
 • 00:00 360

  TV Show

 • 00:30 10 PM News

  News

 • 01:00 Travel with Chathura

  TV Show

 • 01:30 Siwdesa

  News

 • 02:00 Lokaya

  TV Show

 • 02:30 Press Box

  News

 • 03:00 Press Box

  News

 • 03:30 Biz 24x7

  Business and Finance

 • 04:00 10 PM News

  News

 • 04:30 Arround The World

  News

 • 05:00 Siwdesa

  News

 • 05:30 10 PM News

  News

 • 06:00 English News

  News

 • 06:30 Derana Aruna Live

  News

 • 07:30 Lokaya Saha Lokayo

  TV Show

 • 08:00 News Update

  News

 • 08:30 Travel with Chathura

  TV Show

 • 09:00 News Update

  News

 • 09:20 Unseen

  News

 • 09:30 Siwdesa Full

  News

 • 10:00 News Update

  News

 • 10:20 Unseen

  News

 • 10:30 Arround The World Live

  News

 • 11:00 News Update

  News

 • 11:20 Unseen

  News

 • 11:30 Big Focus Live

  News

 • 12:30 Lunch Time News

  News

 • 13:00 Siwdesa Full

  News

 • 13:30 Kacha / Unseen

  TV Show

 • 14:00 News Update

  News

 • 14:30 Talking Books

  TV Show

 • 15:00 News Update

  News

 • 15:30 Arround The World

  News

 • 16:00 News Update

  News

 • 16:30 Press Box

  News

 • 17:00 News Update

  News

 • 17:30 Press Box

  News

 • 18:00 News Update

  News

 • 18:10 Arround The World

  News

 • 18:30 Siwdesa

  News

 • 19:00 Jeewithayata Idak

  TV Show

 • 19:30 Kelibima

  Sport

 • 20:00 Prime Time News

  News

 • 20:30 Press Box

  News

 • 21:00 English News

  News

 • 21:35 Biz 24x7

  Business and Finance

 • 22:00 News Late Night

  News

 • 22:30 Wada Pitia, Sathya

  News

 • 23:00 Wada Pitia, Sathya

  News

 • 23:30 Wada Pitia, Sathya

  News

  Wed 29/May
 • 00:30 10 PM News

  News

 • 01:00 Kelibima

  Sport

 • 01:30 Siwdesa

  News

 • 02:00 Lokaya

  TV Show

 • 02:30 Press Box

  News

 • 03:00 Press Box

  News

 • 03:30 Biz 24x7

  Business and Finance

 • 04:00 10 PM News

  News

 • 04:30 Arround The World

  News

 • 05:00 Siwdesa

  News

 • 05:30 10 PM News

  News

 • 06:00 English News

  News

 • 06:30 Derana Aruna Live

  News

 • 07:30 Lokaya Saha Lokayo

  TV Show

 • 08:00 News Update

  News

 • 08:30 Kelibima

  Sport

 • 09:00 News Update

  News

 • 09:20 Unseen

  News

 • 09:30 Siwdesa Full

  News

 • 10:00 News Update

  News

 • 10:20 Unseen

  News

 • 10:30 Arround The World Live

  News

 • 11:00 News Update

  News

 • 11:20 Unseen

  News

 • 11:30 Big Focus Live

  News

 • 12:30 Lunch Time News

  News

 • 13:00 Siwdesa Full

  News

 • 13:30 Anagathayata Idak

  TV Show

 • 14:00 News Update

  News

 • 14:30 Talking Books

  TV Show

 • 15:00 News Update

  News

 • 15:30 Arround The World

  News

 • 16:00 News Update

  News

 • 16:30 Press Box

  News

 • 17:00 News Update

  News

 • 17:30 Press Box

  News

 • 18:00 News Update

  News

 • 18:10 Arround The World

  News

 • 18:30 Siwdesa

  News

 • 19:00 Anagathayata Idak

  TV Show

 • 19:30 Kelibima

  Sport

 • 20:00 Prime Time News

  News

 • 20:30 Press Box

  News

 • 21:00 English News

  News

 • 21:35 Biz 24x7

  Business and Finance

 • 22:00 News Late Night

  News

 • 22:30 Aluth Parlimenthuwa

  TV Show

 • 23:00 Aluth Parlimenthuwa

  TV Show

 • 23:30 Aluth Parlimenthuwa

  TV Show

  Thu 30/May
 • 00:30 10 PM News

  News

 • 01:00 Anagathayata Idak

  TV Show

 • 01:30 Siwdesa

  News

 • 02:00 Lokaya

  TV Show

 • 02:30 Press Box

  News

 • 03:00 Press Box

  News

 • 03:30 Biz 24x7

  Business and Finance

 • 04:00 10 PM News

  News

 • 04:30 Arround The World

  News

 • 05:00 Siwdesa

  News

 • 05:30 10 PM News

  News

 • 06:00 English News

  News

 • 06:30 Derana Aruna Live

  News

 • 07:30 Lokaya Saha Lokayo

  TV Show

 • 08:00 News Update

  News

 • 08:30 Press Box

  News

 • 09:00 News Update

  News

 • 09:20 Unseen

  News

 • 09:30 Siwdesa Full

  News

 • 10:00 News Update

  News

 • 10:20 Unseen

  News

 • 10:30 Arround The World Live

  News

 • 11:00 News Update

  News

 • 11:20 Unseen

  News

 • 11:30 Big Focus Live

  News

 • 12:30 Lunch Time News

  News

 • 13:00 Siwdesa Full

  News

 • 13:30 Puls.lk

  News

 • 14:00 News Update

  News

 • 14:30 Talking Books

  TV Show

 • 15:00 News Update

  News

 • 15:30 Arround The World

  News

 • 16:00 News Update

  News

 • 16:30 Press Box

  News

 • 17:00 News Update

  News

 • 17:30 Press Box

  News

 • 18:00 News Update

  News

 • 18:10 Arround The World

  News

 • 18:30 Siwdesa

  News

 • 19:00 Jeewithayata Idak

  TV Show

 • 19:30 Mokada Une

  TV Show

 • 20:00 Prime Time News

  News

 • 20:30 Press Box

  News

 • 21:00 English News

  News

 • 21:35 Biz 24x7

  Business and Finance

 • 22:00 News Late Night

  News

 • 22:30 Talk With Chathura

  TV Show

 • 23:00 Talk With Chathura

  TV Show

 • 23:30 Mathi Sabaya

  TV Show

  Fri 31/May
 • 00:30 10 PM News

  News

 • 01:00 Mokada Une

  TV Show

 • 01:30 Siwdesa

  News

 • 02:00 Lokaya

  TV Show

 • 02:30 Press Box

  News

 • 03:00 Press Box

  News

 • 03:30 Biz 24x7

  Business and Finance

 • 04:00 10 PM News

  News

 • 04:30 Arround The World

  News

 • 05:00 Siwdesa

  News

 • 05:30 10 PM News

  News

 • 06:00 English News

  News

 • 06:30 Derana Aruna Live

  News

 • 07:30 Lokaya Saha Lokayo

  TV Show

 • 08:00 News Update

  News

 • 08:30 Mokada Une

  TV Show

 • 09:00 News Update

  News

 • 09:20 Unseen

  News

 • 09:30 Siwdesa Full

  News

 • 10:00 News Update

  News

 • 10:20 Unseen

  News

 • 10:30 Arround The World Live

  News

 • 11:00 News Update

  News

 • 11:20 Unseen

  News

 • 11:30 Big Focus Live

  News

 • 12:30 Lunch Time News

  News

 • 13:00 Siwdesa Full

  News

 • 13:30 Mokada Une

  TV Show

 • 14:00 News Update

  News

 • 14:30 Talking Books

  TV Show

 • 15:00 News Update

  News

 • 15:30 Arround The World

  News

 • 16:00 News Update

  News

 • 16:30 Press Box

  News

 • 17:00 News Update

  News

 • 17:30 Press Box

  News

 • 18:00 News Update

  News

 • 18:10 Arround The World

  News

 • 18:30 Siwdesa

  News

 • 19:00 Neethiyata Idak

  TV Show

 • 19:30 Kelibima

  Sport

 • 20:00 Prime Time News

  News

 • 20:30 Press Box

  News

 • 21:00 English News

  News

 • 21:35 Biz Journal

  Business and Finance

 • 22:00 News Late Night

  News

 • 22:30 Mathi Sabaya

  TV Show

 • 23:00 Mathi Sabaya

  TV Show

 • 23:30 Mathi Sabaya

  TV Show